Korridor

28.10.2021 – 27.3.2022

Under titlen Korridor vil arkitekt Laura Mazanti og de tre billedkunstnere Peter Callesen, Anne Riis Bovbjerg og Marianne Grønnow give publikum en helt særlig oplevelse af sanselighed og fysisk rumlighed i det 450m2 store udstillingsrum.

De fire udstillere har det håndværksbaserede, møjsommelige og tidskrævende arbejde med papiret, som deres foretrukne materiale, til fælles. Emner som tid og rum er udgangspunkt for værkerne i udstillingen. Ligeså er den grundfølelse, der har præget mange af os gennem den seneste tid: Følelsen af et paradigmeskifte og spørgsmålet ”hvad kommer nu?” Emner som katastrofe og nedbrydning, kultur versus natur, fortid og mulige fremtider går igen i kunstnernes arbejde med udstillingen.

Alle værker i udstillingen forholder sig direkte til hinanden og til rummets arkitektur. Hele udstillingen bindes sammen af pap-installationen af Laura Mazanti, som arbejder med oplevelse af rum

Arkitekt
Laura Mazanti
Billedkunstner
Peter Callesen

Laura siger om installationen:

“Med udstillingen her, har jeg for første gang mulighed for at arbejde kunstnerisk i stor skala. Installationen i pap er en mulighed for at erfare foldning af rum i kropslig skala. Installationen undersøger på legende vis forvandlingen fra flade til rum – og tilbage igen. Grundelementerne i pap har deres størrelse fra selve udstillingsrummets rytmisk gentagne moduler. Pappet udlever således en anden arkitektur, som kunne have fundet sted.”

Installationen i pap fungerer som en slags landskab, en baggrund for udstillingens øvrige værker i papir.

Peter Callesen har i lang tid været optaget af alt det, som opstår rundt om skabelsen af selve værket, det kunsten kommer af, og det, som er til overs: research, udprint, skitser, tegninger og i Callesens tilfælde: udklip og fraklip. Fordi der i skitsen ligger en umiddelbarhed, som det færdige værk ikke rummer. Peter siger selv:

“Jeg skaber ofte flere end ti skitser, inden jeg står med det endelige værk, og igennem længere tid har jeg gemt mine skitser, dels med henblik på at bruge det i færdige værker, og dels fordi jeg har svært ved at smide ting ud. På den måde handler det her også om det at samle, for eksempel på muligheder og forklaringer, måske af frygt for at miste netop muligheder.”

Billedkunstner
Marianne Grønnow
Billedkunstner
Anne Riis Bovbjerg

Marianne Grønnow har til Korridor skabt et meget aktuelt værk, der opleves flere steder i udstillingen. Papirværkerne med titlen Wave bygger videre på de vægge, flader, rum og fortællinger, som opstår i Laura Mazantis udstillingsarkitektur.

“Wave består af revne pap- og papirruller, og nepalesisk håndlavet kaharipapir, der som farvede bølger skyller ned fra vægge og ud i rummet. I værket indgår også enkelte billeder i pigmentprint. Disse billeder viser røgen fra omsiggribende naturbrande. Wave tager sit udgangspunkt i naturens oprør og i det paradigmeskifte, der finder sted netop nu. Et paradigmeskifte, der kalder på menneskets ydmyghed overfor naturen, og på at vi bør sameksistere i stedet for at herske over.”

Anne Riis Bovbjerg har til udstillingen udført et 3 x 8 m stort papirværk. Værkets afsæt er ideen om et spejl, der spejler udstillingsrummet i fortid, nutid og fremtid. Selve arbejdet med billedet og det, der står tilbage i det færdige værk, handler om flade, rum og farve. Papirværket har en nærmest malerisk kvalitet, og tæt på er billedet et virvar af små papirstykker, på afstand dannes der dybde og rum. Anne fortæller om værket:

“Jeg ser for mig den smalle gang og de mange små kontorer, der var her før. Fornemmelsen af at støde ind i folk, lugten af blæk og vinyl. Jeg forestiller mig også en katastrofe. En oversvømmelse måske, der gør at folk må evakueres og overnatte på gulvet med tæpper og madrasser. Om 50 år er vægge og gulve ved at smuldre, organiske vækster har taget over. Synlig jernarmering og brune ringe fra udtørrede søer af regnvand på gulvet.”

Udstillingen er støttet af:
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Statens Kunstfond
Beckett-Fonden
Augustinusfonden
Grosserer L.F. Foghts Fond
Esther og Jep Finks Mindefond

Fotos og film: Bastian Birk Thuesen

Relaterede arrangementer